a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:
Chúng tôi có thể thu thập thông tin về, họ tên, địa chỉ, điện thoại, email, nội dung, số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến trang web chúng tôi.

b) Phạm vi sử dụng thông tin:
Cung cấp thông tin về dịch vụ mà công ty đang cung cấp đến khách hàng

c) Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ mãi mãi cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía khách hàng. Yêu cầu hủy bỏ thông tin khách hàng gửi về địa chỉ email info@logicalmoves.net

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:
– Nhân viên theo bộ phận xuất/ nhập/ hàng trong nước của công ty
– Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công Ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
– Cơ quan nhà nước,bộ phận có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;
Địa chỉ: 396/4 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4 – Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@logicalmoves.net
Điện thoại: (+84 28) 39415322/25

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.
Bước 1: Khách hàng có thể gửi khiếu nại của mình đến Logicalmoves.net qua các phương tiện sau:
Email: info@logicalmoves.net
Qua số điện thoại (+84 28) 39415322/25